Patrimonio Geológico de Asturias
09 febrero 2023
DISTINTAS DE ACUERDO EL GRUPO
MUSEO DE GEOLOGÍA
Categoría:
Sitio web:
Archivos adjuntos:

Relación de asistentes por hora de visita

PERSONA................................................................ horario

Juan Carlos Arias Fernandez .............................. 10 a 12 h

Marta Friera Álvarez................................................ 10 a 12 h

Juan Neira Friera..................................................... 10 a 12 h

Carlos González Cuesta........................................ 10 a 12 h

Rafael Juan Barrera................................................ 10 a 12 h

Carlos Monasterio Escudero................................. 10 a 12 h

Manuel Luis F. Rodríguez García......................... 10 a 12 h

Gloria Pérez Díaz..................................................... 10 a 12 h

Asunción Álvarez Prieto......................................... 10 a 12 h

Teresa Antonia Fernández Martínez. ................. 10 a 12 h

Carmen Ruiz Bermejo............................................ 10 a 12 h

M Eugenia Ferrero Fernández ............................. 10 a 12 h

Elisa Boto Alvarez .................................................. 10 a 12 h

Virginia Suárez Igoa............................................... 10 a 12 h

Vicente Javier Díaz González............................... 10 a 12 h

Mª José Márquez Caso........................................... 10 a 12 h

Heliodoro Diez Viñúela.......................................... 10 a 12 h

María José Arbesú................................................... 10 a 12 h

José Luis A. García................................................. 10 a 12 h

Eduardo Rendueles Peón..................................... 10 a 12 h

Mª del Carmen García Rodríguez......................... 10 a 12 h

Luz Fernández......................................................... 10 a 12 h

Paloma Castro Jaén................................................ 10 a 12 h

....................................................................................

PERSONA................................................................ horario

Mª Angeles Rodicio Rodicio.................................. 12 a 14 h

Benjamín González Miranda................................. 12 a 14 h

Rafael Marin Iranzo ................................................ 12 a 14 h

Julia Moro González............................................... 12 a 14 h

M isabel Flores Pacios............................................ 12 a 14 h

Martin Zabala Morales............................................ 12 a 14 h

Pablo Alvarez Garcia.............................................. 12 a 14 h

Mónic Barreiro Bouza............................................. 12 a 14 h

Conchita Muñiz Fernández................................... 12 a 14 h

Luis Feás Costilla.................................................... 12 a 14 h

Amparo Rodríguez.................................................. 12 a 14 h

Laura Blanco Díez................................................... 12 a 14 h

Carlos Rojo Corral................................................... 12 a 14 h

María Luisa Álvarez González.............................. 12 a 14 h

Claudia Benavides.................................................. 12 a 14 h

Benigno de la Cuesta............................................. 12 a 14 h

Mercedes Sánchez I............................................... 12 a 14 h

Valentín Álvarez Rodríguez................................... 12 a 14 h

Ildefonso Noriega.................................................... 12 a 14 h

Carmen Meneses.................................................... 12 a 14 h

Beatriz López............................................................ 12 a 14 h

María José Cordero Escalonilla ........................... 12 a 14 h

Guadalupe Rey Martinez....................................... 12 a 14 h

....................................................................................

PERSONA................................................................ horario

Josefina Velasco Rozado...................................... 16 a 18 h

Emilio Jorge González Nanclares........................ 16 a 18 h

Maria Josefa García-Álvarez- Laviada ................ 16 a 18 h

Santiago Álvarez Labra.......................................... 16 a 18 h

Pablo Álvarez García.............................................. 16 a 18 h

Guillermina Caicoya .............................................. 16 a 18 h

Mario García Menéndez......................................... 16 a 18 h

Isabel Fernández Suárez....................................... 16 a 18 h

Loly Moro Alonso..................................................... 16 a 18 h

Ana Irma Tamargo Fanjul....................................... 16 a 18 h

José Luís Álvarez Chacón..................................... 16 a 18 h

Naranco del Río Ribera ......................................... 16 a 18 h

 Lucía del Río Ribera.............................................. 16 a 18 h

Elisa Calvo Villanueva........................................... 16 a 18 h

Delfina Villanueva Martínez.................................. 16 a 18 h

Julio Honorio Calvo Vega...................................... 16 a 18 h

Olga Casares Abella............................................... 16 a 18 h

Alfred Wegner.......................................................... 16 a 18 h

Guadalupe Rey Martínez....................................... 16 a 18 h

Mª Dolores Moro Alonso......................................... 16 a 18 h

Carlos Fernández del Valle................................... 16 a 18 h

Carla Nuñez Quesada............................................ 16 a 18 h

María Cristina Muñiz Menéndez........................... 16 a 18 h

Compartir en redes sociales